Ondanks de beloften en afspraken uit het Sociaal Akkoord van 2013, blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de doelstellingen voor de Banenafspraak verre van behaald zijn. De FNV vraagt daarom tijdens het ‘Verantwoordingsdebat’ aandacht voor de urgente situatie van mensen met een arbeidsbeperking. De vakbond heeft daarom een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

We kunnen niet langer accepteren dat de meest kwetsbaren in onze samenleving in de kou blijven staan. Het is tijd voor actie en lef van zowel het kabinet als de gemeenten", aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Fundamentele verandering nodig

De vakbond wil ‘nog niet’ zo ver gaan om direct de stekker uit de banenafspraak te trekken maar benadrukt dat het tijd is voor een fundamentele verandering in het beleid. Jong: "Het hebben van een betaalde baan is belangrijk voor íeder mens en voor de samenleving. Het recht op begeleiding naar en tijdens werk moet daarom worden vastgelegd in de wet om te voldoen aan het VN-verdrag Handicap."

Achterblijvende cijfers

De cijfers liegen er niet om; slechts 14,7% van de werkgevers had eind 2022 een persoon uit het zogenaamde 'doelgroepregister' in dienst. Dit terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om arbeidskrachten, stelt de FNV. "Het is tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen en mensen met een arbeidsbeperking de kans geven die ze verdienen," zegt Jong.

Alternatief is er

De FNV heeft een alternatief plan voorgesteld waarin mensen met een arbeidsbeperking recht krijgen op begeleiding naar en tijdens werk. Dit plan heeft geleid tot een initiatiefnota van CDA en SP, die door een ruime Kamermeerderheid is gesteund. Desondanks koos de minister voor een ander scenario waarvan nu blijkt dat het niet werkt volgens de FNV.

De FNV roept de Kamerleden op om tijdens het Verantwoordingsdebat het recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking te steunen en te zorgen voor beleid dat wél bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen.

Bron: FNV

Altijd op de hoogte blijven?