Leden van het Europees Parlement hebben hun goedkeuring gegeven voor de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.

De nieuwe regels, die met 613 stemmen voor, 7 tegen en 11 onthoudingen zijn goedgekeurd en waarover het Parlement en de Raad al overeenstemming hebben bereikt, zullen een EU-brede gehandicaptenkaart instellen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap gelijke toegang hebben tot preferentiële voorwaarden, zoals goedkopere en gratis toegang, voorgang en toegang tot gereserveerde parkeerplaatsen.

Beide kaarten verlenen kaarthouders, alsmede degenen die hen begeleiden en hulpdieren, toegang tot de meeste van dezelfde voorwaarden als de nationale kaarthouders. De nieuwe regels gelden alleen voor kort verblijf, met uitzondering van houders van een gehandicaptenkaart die naar een andere lidstaat verhuizen voor een mobiliteitsprogramma, zoals Erasmus+.

Europese gehandicaptenkaart

De Europese gehandicaptenkaart zal in fysieke vorm en, indien beschikbaar, in digitale vorm worden uitgegeven en gratis worden vernieuwd. Afhankelijk van het land kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verlies en beschadiging van de kaart.

Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

De Europese parkeerkaart voor personen met een handicap wordt in fysieke vorm afgegeven. De EU-landen worden aangemoedigd om de kaart ook digitaal uit te geven en kunnen ervoor kiezen een vergoeding in rekening te brengen voor de administratieve kosten van de afgifte en verlenging van de kaart.

Toegang tot informatie

De richtlijn verplicht de EU-landen en de Commissie om het bewustzijn van de burgers over de kaarten te vergroten, onder meer door het opzetten van een centrale Europese website. Deze website zal worden gekoppeld aan nationale websites, met informatie over het verkrijgen, gebruiken en vernieuwen van de kaarten en informatie over preferentiële voorwaarden.

De EU moet pleiten voor gelijke rechten voor personen met een handicap binnen de EU. Ik ben vooral trots dat de kaarten nu betrekking hebben op bepaalde verblijven langer dan drie maanden, zodat personen met een handicap toegang hebben tot de kaart wanneer ze in het buitenland studeren. Het belang van de Europese gehandicaptenkaart gaat verder dan alleen het vergemakkelijken van reizen; het belichaamt de toezegging van de EU om het vrije verkeer van alle Europeanen te waarborgen.” - Lucia Duriš Nicholsonová (Renew, SK), rapporteur

Volgende stappen

De overeengekomen tekst moet nu ook formeel door de Raad worden aangenomen voordat de tekst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt en in werking treedt.

Met de goedkeuring van deze voorstellen beantwoordt het Parlement aan de verwachtingen van de burgers inzake antidiscriminatie, gelijkheid en levenskwaliteit en inclusieve arbeidsmarkten, zoals verwoord in de voorstellen 29 en 14 van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Bron: Europees Parlement

Altijd op de hoogte blijven?