Eigen bijdrage huishoudelijke hulp via Wmo wordt vanaf 2025 inkomensafhankelijk

10 november 2022 - Redactie Support Magazine

Er komt een aanpassing in de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp via de Wmo, waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Wie meer dan 185 procent van het sociaal minimum verdient, betaalt een hogere eigen bijdrage. De passende eigen bijdrage wordt wel pas over ruim twee jaar ingevoerd, op 1 januari 2025. Dat meldt Gemeente.nu.

Het kabinet voert een aantal aanpassingen door in het Wmo-stelsel. De belangrijkste is de invoering van een passende eigen bijdrage, meldt staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid in een kamerbrief. Voor de meeste huishoudens betekent dit dat zij alsnog 19 euro per maand blijven betalen.

Eigen bijdrage stijgt

Voor huishoudens met een inkomen boven 185 procent van het sociaal minimum stijgt de eigen bijdrage geleidelijk naarmate het inkomen hoger wordt. Voor een huishouden met een inkomen van duizend euro boven dat grensbedrag zal de maandelijkse eigen bijdrage ongeveer 6,70 euro hoger zijn. Vanaf een inkomen van ongeveer 66.000 gaat een maximum van de eigen bijdrage gelden, van 255 euro per maand.

Dit voorjaar bleek overigens al dat sommige gemeenten het inkomen van inwoners bij huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al meewogen. Van Ooijen greep toen niet in, en komt nu wel met aanpassingen die op 1 januari 2025 ingaan.

Forse groei aanvragers

De nieuwe passende eigen bijdrage moet zorgen voor een minder groot beroep op de huishoudelijke hulp. Het huidige abonnementstarief voor huishoudelijke hulp, dat in 2019 op 19 euro werd vastgesteld, leidde tot een forse groei van het aantal aanvragers. "Daarbij valt op dat met name onder hogere inkomensgroepen de procentuele groei fors is. Dit leidt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen onder druk komt te staan voor juist inwoners in een kwetsbare financiële of persoonlijke situatie", aldus de staatssecretaris.

110 miljoen euro extra

Daarnaast is in het Integraal Zorgakkoord afgesproken dat gemeenten per 2025 110 miljoen euro per jaar extra krijgen voor Wmo-voorzieningen. Door een minder groot beroep op huishoudelijke hulp komt structureel meer geld beschikbaar voor overige voorzieningen en hulpmiddelen, zoals aanpassingen in huis, een traplift of dagbesteding voor ouderen.

(Bron: Gemeente.nu)

Altijd op de hoogte blijven?