Efficiëntere zorg als alternatief op bezuinigingen

28 mei 2013 - Redactie Support Magazine


Van de mensen die zich meldden bij het Meldpunt Besparingen in de zorg heeft 48% ervaring met onnodige diensten of handelingen. Van dit percentage liet 28,5% weten ervaring te hebben met overbodige of onnodig dure medicijnen. 13% moest onnodig terugkomen bij een dokter, en ruim 12% ondervond verspilling omdat er opnieuw foto’s werden gemaakt, diagnoses dubbel worden gesteld en onderzoeken werden herhaald.

Naast het melden van ervaringen van verspilling, deden de deelnemers ook suggesties voor besparingen. 37% van de besparingsideeën heeft betrekking op medicijnen. Mensen vinden dat er onnodig vaak medicijnen worden weggegooid doordat deze in te grote hoeveelheden worden verstrekt. Soms zelfs ondanks dat patiënten aandringen op kleinere hoeveelheden.
Veelgenoemd zijn ook de voorstellen om fraude met declaraties tegen te gaan. Mensen stellen voor om declaraties via patiënten te laten verlopen, en om mensen beter inzicht te geven in het declaratieoverzicht. Ook meldt 14,1% van de deelnemers ideeën om efficiënter om te gaan met hulpmiddelen, bijvoorbeeld door ze te hergebruiken. Mensen vinden ook dat er geld bespaard kan worden als dokters beter luisteren naar patiënten en als de communicatie tussen zorgverleners verbetert.

Het Meldpunt is in april ingericht door de vier landelijke patiëntenkoepels die zich zorgen maken over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de zorg. De vier landelijke patiëntenkoepels zijn De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, het Landelijk Platform GGz, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF.
De organisaties willen dat eerst de verspilling van zorgeuro’s wordt aangepakt, in plaats van dat het kabinet begint met bezuinigen op het basispakket ter waarde van 1,5 miljard euro. De patiëntenorganisaties riepen mensen op om mee te denken, en ruim 2500 mensen gaven daaraan gehoor.


"Medicijnen worden in te grote hoeveelheden verstrekt"

Altijd op de hoogte blijven?