Eerste stap naar toevoeging handicap in discriminatieverbod Grondwet

Dinsdag werd de eerste stap gezet naar de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet, waar discriminatie en gelijke behandeling centraal staan. Er is nog wel een lange weg te gaan.

Het is het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.

Uitbreiding
‘Of op welke grond dan ook’ komt nu dichterbij. En dan gaat het specifiek om een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele geaardheid. Gisteren stemde de Tweede Kamer voor het voorstel van D66, GroenLinks en de PvdA om het eerste artikel van de grondwet uit te breiden met deze non-discriminatiegronden.

Het plan kon rekenen op 124 van de 150 stemmen. De PVV, Forum voor Democratie, SGP en het Kamerlid Wybren van Haga stemden tegen. Henk Krol (Partij voor de Toekomst) wilde ook leeftijd als non-discriminatiegrond toevoegen, maar dat amendement werd niet aangenomen.

Lange weg
De grondwetswijziging heeft wel nog een lange weg te gaan voordat zij is aangenomen. Nu het voorstel een ‘gewone meerderheid’ in de Tweede Kamer heeft, moet ook de Eerste Kamer het met een gewone meerderheid aannemen.

Na de Tweede Kamerverkiezingen gaat het voorstel naar de nieuw samengestelde Tweede Kamer. Daar heeft het dan minstens twee derde van de stemmen nodig. Vervolgens moet ook twee derde van de Eerste Kamer voor stemmen, waarna de wet is aangenomen.

(Bron: Metro)

Geef een reactie