Een Handreiking ook voor u

Foto via Pixabay

Er komt schot in: om de problemen rond de Wmo-verstrekkingen nu eens goed aan te pakken krijgen de Nederlandse gemeenten een nieuwe handreiking Wmo. In dit document wordt duidelijk aangegeven hoe men de Wmo moet toepassen, met de eindgebruiker op een centrale plaats. Ook voor onze lezers is het, naast de Wmo-Powerkaart, een waardevol instrument voor op de keukentafel.

Al jaren beijveren belangenbehartigers (en ook dit blad) zich om verbetering aan te brengen in de Wmo. We kennen de problemen: contracten tegen afbraakprijzen maken het voor de leveranciers uiterst moeilijk om goede producten en goede service te leveren. Ook de overheid ziet dit nu in. De tijd dat men zich verschool achter ‘goedkoop-adequaat’ en ‘Europese aanbestedingsverplichtingen’ is (zo goed als?) voorbij.

Aanscherping
De overheid schakelde vorig jaar het bureau Berenschot in, om eens degelijk te adviseren hoe de uitvoering te verbeteren is. We schreven er in een vorig nummer over. En nu zijn die bevindingen vertaald in een ‘Handreiking Inkoop Hulpmiddelen’, uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor haar leden. Zo’n handreiking was er al, maar de nieuwste versie is fors aangescherpt. Men heeft goed gekeken naar de powerpunten van de Wet Wmo (artikelen 2.3.2 en 2.3.6, zie de Support Magazine Wmo-Powerkaart – te vinden op deze pagina). In de oude versie van de handreiking was er hoofdzakelijk aandacht voor de prijs en werd er weinig aandacht gegeven aan kwaliteit. Maar, zo lezen we nu: “…bij de toewijzing, levering en het leren gebruiken van een hulpmiddel is maatwerk nodig. De functionaliteit en bruikbaarheid voor de aanvrager moet leidend zijn.” Ook onderschrijven de opstellers dat bij het verstrekken van hulpmiddelen meestal haast geboden is. De contracten met de leveranciers waren daar slecht op ingesteld.

Meer lezen over de handreiking Wmo? Je kunt het gehele artikel vinden in de nieuwe april-editie van Support Magazine, die je ontvangt wanneer je een abonnement neemt.

Geef een reactie