Op woensdag 6 september heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ingediend dat personen met een handicap gemakkelijker toegang zal geven tot het recht op vrij verkeer, door ervoor te zorgen dat zij op voet van gelijkheid toegang krijgen tot bijzondere voorwaarden, voorkeursbehandeling en parkeerrechten wanneer zij een andere lidstaat bezoeken. Met het voorstel van de Commissie wordt een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart ingevoerd en wordt de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeterd. Beide kaarten zullen in de hele EU worden erkend.

Europese gehandicaptenkaart

Wanneer de status van mensen met een handicap in het buitenland niet wordt erkend, komen zij niet in aanmerking voor bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandeling – zoals gratis en/of prioritaire toegang, verlaagde tarieven of persoonlijke bijstand – wanneer zij andere lidstaten bezoeken. Om dit probleem aan te pakken, stelt de Commissie een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart voor.

De rechten van personen met een handicap mogen niet ophouden aan de nationale grenzen. We willen reizen voor personen met een handicap en de Europese gehandicaptenkaart en de verbeterde Europese parkeerkaart moeten een aantal belemmeringen voor hen wegnemen. Ik vertrouw erop dat dit hen onafhankelijker zal maken en hen helpen zal helpen hun rechten in de hele EU uit te oefenen.

De Europese gehandicaptenkaart zal dienen als een erkend bewijs van handicap in de hele EU en zal gelijke toegang bieden tot speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling in openbare en particuliere diensten, zoals vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra of pretparken. De kaart wordt afgegeven door de nationale bevoegde autoriteiten en vormt een aanvulling op de bestaande nationale kaarten of certificaten.

Vandaag ontsluiten we het vrije verkeer voor EU-burgers met een handicap door te zorgen voor de wederzijdse erkenning van hun gehandicaptenstatus in Europa. Dit zal de inclusie en volledige participatie van personen met een handicap in onze samenlevingen vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat personen met een handicap gemakkelijk toegang hebben tot de voor hen bestemde steun in alle lidstaten.

Verbetering van de Europese parkeerkaart

Voor veel personen met een handicap blijft particulier autovervoer de beste of enige mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen, en op die manier autonoom te blijven. De voorgestelde verbeteringen van de huidige Europese parkeerkaart zullen personen met een handicap toegang geven tot dezelfde parkeerrechten die in een andere lidstaat beschikbaar zijn. De kaart krijgt een bindend gemeenschappelijk formaat dat de nationale parkeerkaarten voor personen met een handicap vervangt en in de hele EU zal worden erkend.

Europese gehandicaptenkaart Nieuwe versie van de Europese parkeerkaart. Foto: Europese Unie.

Meer info over de Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart vind je hier.

(Bron: Europese Commissie)

Altijd op de hoogte blijven?