Drie belangrijke wijzigingen voor wijkverpleging vanaf 2019

Foto via Flickr

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 drie belangrijke wijzigingen in de regels voor wijkverpleging door. De organisatie herijkt de tarieven voor verpleging en verzorging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook plaatst het de verpleging en verzorging aan kinderen in een integrale, nieuwe prestatie, waarmee een eerste stap richting een integrale bekostiging van deze doelgroep wordt gezet. Daarnaast komt een vereenvoudigde werkwijze voor het registeren van geleverde zorg.

De NZa stelde de herijking van de tarieven een jaar uit om recht te doen aan de actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. Daarom zijn naast het kostenonderzoek van PwC uit 2017, normatieve elementen toegevoegd zoals een passender verhouding verpleegkundigen & verzorgenden, hogere CAO-schaal en een lagere productiviteit van hbo-verpleegkundigen. Deze normerende elementen zijn afgestemd met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Tariefdaling
Door de tariefherijking zullen de tarieven overwegend dalen. De tariefdaling maakt contractering voor aanbieders in potentie lonender dan nu het geval is. Dit is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat ongecontracteerde zorg gemiddeld duurder is dan gecontracteerde zorg. Voor gecontracteerde zorg maken zo goed als alle zorgaanbieders gebruik van het integrale tarief uit de experiment-beleidsregel. Binnen het integrale tarief staat het zorgaanbieders en verzekeraars vrij om samen afspraken te maken over tariefhoogte en de declaratie-eenheid.

Nieuwe werkwijze
Om de administratieve lasten in de wijkverpleging terug te dringen hebben ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland een werkwijze voor de registratie van wijkverpleging uitgewerkt volgens het principe ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. De NZa heeft deze werkwijze overgenomen in de regelgeving. Met deze nieuwe werkwijze vormen het zorgplan en de planning de basis, waarop de geleverde zorg verantwoord wordt. Op deze manier hoeven wijkverpleegkundigen geen aparte minutenregistratie meer bij te houden per cliënt. De nieuwe werkwijze is volgens de NZa een mooie kans om de administratielasten te verlichten.

(Bron: NZa)

Facebook Twitter Email

  1 comment for “Drie belangrijke wijzigingen voor wijkverpleging vanaf 2019

  1. willem heitlager
    8 juli 2018 at 09:10

    gaan ze de pgb toekenningen ook hier op aanpassen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *