Denk mee met Eerste Kamer over tegengaan van discriminatie

eerste kamer

Eerste Kamer. Foto via Flickr/Minister-president Rutte

Discriminatie is in Nederland verboden. Toch komt discriminatie nog steeds veel voor in ons land. Ook bij mensen met een beperking. Daarom heeft de Eerste Kamer een parlementair onderzoek ingesteld. Ervaar jij discriminatie op het gebied van werk, onderwijs of sociale zekerheid? Denk dan mee. Je kunt jouw inbreng leveren tot maandag 27 december 2021, zo meldt Ieder(in).

Discriminatie is in Nederland bij wet verboden. Verboden onderscheid waardoor mensen benadeeld worden. Onze grondwet begint er zelfs mee in artikel 1: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Dat principe is uitgewerkt in verschillende wetten die gelijke behandeling moeten garanderen.

Benadeeld
Toch komt discriminatie veel voor: verboden onderscheid waardoor mensen benadeeld worden. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Mensen zonder beperking kunnen fulltime werken en hebben zo een fatsoenlijk inkomen. Mensen die niet alle uren kunnen werken vanwege een beperking worden in Nederland niet financieel gecompenseerd. Veel van deze mensen werken dus naar hun optimale vermogen, maar kunnen amper rondkomen. Dit is dus een onderscheid waarbij mensen worden benadeeld. Dat is discriminatie.

Mensen met een beperking worden ook gediscrimineerd op het gebied van onderwijs en sociale zekerheid.

Parlementair onderzoek
De Eerste Kamer heeft een parlementair onderzoek ingesteld dat duidelijk moet maken hoe de wetgeving effectiever kan worden in het tegengaan van discriminatie. Aan welke ‘knoppen’ kunnen de regering en het parlement draaien om ervoor te zorgen dat mensen minder discriminatie ervaren? Het onderzoek kijkt dus niet naar wat er in het verleden fout is gegaan, maar vooral naar hoe het in de toekomst beter kan.

Voorbeelden, analyses, opvattingen over wat wenselijk is en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie wordt gebruikt om tot een afgewogen eindrapport te komen.

Denk zelf mee!
Ondervind jij discriminatie? Deel dan je ervaringen of oplossingsrichtingen met de Eerste Kamer. Dit kan nog tot maandag 27 december. Je kunt hier deelnemen aan het ‘Parlementair onderzoek: Denk mee over discriminatieproblemen’ van de Eerste Kamer.

Wil je hulp bij het formuleren van je punten? Neem dan contact op met Daniel Toebes via d.toebes@iederin.nl.

Ieder(in) zet zich als belangenbehartiger in om discriminatie tegen te gaan. Bekijk hier hun inbreng.

(Bron: Iederin/Eerste Kamer)

Geef een reactie