Deel je ervaring om kostendelersnorm voor mensen met beperking af te schaffen

Foto via Flickr/Fairfax County

De leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm wordt in een nieuw wetsvoorstel verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dat klinkt misschien als winst. Maar het is nog beter als deze financiële straf voor mensen met een beperking die samenwonen, wordt afgeschaft. Tot 15 april kun je op de website van de overheid laten weten wat jij van het wetsvoorstel vindt. Dat meldt Ieder(in).

De kostendelersnorm is onderdeel van de Participatiewet en houdt in dat wanneer iemand met een bijstandsuitkering een woning deelt met één of meer personen, de uitkering wordt verlaagd. De achterliggende gedachte is dat als je samenwoont, je de woonkosten ook kan delen.

Wat gaat er veranderen in de kostendelersnorm?
Met het huidige wetsvoorstel schuift de leeftijdsgrens omhoog. Dat betekent voor mensen met een beperking dat zij niet op hun 21e, maar op hun 27e gekort worden op hun uitkering als zij samenwonen. Dat is voor sommige mensen een stap in de goede richting. Maar sommige mensen met een beperking komen met de kostendelersnorm financieel in de problemen. Samenwonen is dan geen optie.

In strijd met het VN-verdrag Handicap
Het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking op gelijke voet van anderen moeten kunnen participeren in de samenleving. Dus ook op het gebied van samenwonen. Mensen met een beperking met een Participatiewet-uitkering worden met de kostendelersnorm uitgesloten om samen te kunnen wonen. En dat is niet gelijkwaardig.

Mantelzorgers
De kostendelersnorm wordt ook wel de mantelzorgboete genoemd. De korting op de uitkering staat op gespannen voet met het streven om meer mensen voor elkaar te kunnen laten zorgen. De kostendelersnorm bezorgt namelijk (jonge) mantelzorgers dezelfde problemen, wanneer zij willen inwonen bij degene waarvoor ze zorg dragen.

Hoe doe je mee?
Tot 15 april kun je op de website van de overheid een internetconsultatie invullen, laten weten wat jij vindt van de kostendelersnorm en je ervaringen delen. De internetconsultatie wordt door de overheid gebruikt om de mening van burgers en organisaties op te halen over nieuwe wetgeving. Je kunt je eigen verhaal delen, maar je kunt ook de volgende zin opnemen in je inbreng:

De kostendelersnorm maakt samenwonen voor mensen met een beperking onmogelijk. Ook mantelzorgers kunnen niet inwonen bij degene aan wie zij zorg willen verlenen. De kostendelersnorm moet daarom voor mensen met een beperking, die niet of niet volledig kunnen werken, volledig afgeschaft worden en niet alleen voor jongeren tot 27 jaar.

Klik hier om naar de internetconsultatie van de overheid te gaan. Let op: de titel is wat verwarrend, maar de consultatie gaat over de kostendelersnorm.

Meer lezen over toegankelijk wonen en de regelingen en wetten die daarbij horen? Je leest erover in Support Magazine, neem een abonnement!

(Bron: Iederin)

Geef een reactie