De Jeugdwet en de Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo, de wet op grond waarvan onze lezers hulpmiddelen kunnen krijgen. Maar wie jonger is dan 18 jaar moet het voor sommige zaken doen met de zogeheten Jeugdwet. Soms levert dat overgangsproblemen op; kinderen worden immers groot en verhuizen dan van de Jeugdwet naar de Wmo.

De Jeugdwet regelt zeer veel uiteenlopende zaken, waaronder bijvoorbeeld kinderbescherming, ondersteuning bij opvoedingsproblemen, hulp bij drugsverslaving, kinderopvang in de wijk of preventie van misbruik van kinderen. Eigenlijk geldt hier hetzelfde als voor de Wmo: de overheid heeft een zeer breed pakket aan verantwoordelijkheden bij de gemeenten neergelegd, in de hoop en verwachting dat dan alles flexibeler en beter geregeld wordt. Het doel is: betere kwaliteit van dienstverlening en grote zelfredzaamheid van de burger. (Volgens sommigen is dit een doekje voor het bloeden: kil bezuinigen is het werkelijke doel is.)

Voor de lezers van Support Magazine zijn vooral het beschikbaar stellen van sommige hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen van belang. (Veel hulpmiddelen, waaronder rolstoelen, worden ook voor klanten onder de 18 jaar vanuit de Wmo vergoed.) In de termen van de Jeugdwet gaat het dan om ‘het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren’.

De Jeugdwet is nog jong. In 2015 verving ze een flink aantal regelingen die daarvoor in andere wetten waren ondergebracht, sommige landelijk, sommige provinciaal, en andere in de gemeenten. De eerste evaluaties van deze wetsverandering zijn inmiddels gemaakt, en ze laten geen positief beeld zien. De doelstellingen van zelfredzaamheid, flexibiliteit en efficiency worden in het geheel niet gehaald.

Power-artikelen
De Support Magazine Powerkaart, inmiddels welbekend, bevat twee zeer belangrijke kernartikelen uit de wet Wmo. In artikel 2.3.6 staat dat de gemeente je een persoonlijk budget toe mag kennen. In 2.3.2 staat dat je zelf je eigen persoonlijk plan kunt maken waarin je aangeeft wat je nodig hebt en waarom.

Ook de Jeugdwet heeft zo’n essentieel artikel, al gaat de persoonlijke bevoegdheid voor kinderen en jongeren wat minder ver. Het belangrijkste artikel voor onze lezers is 2.1 lid d. Daar staat:

Het gemeentelijke beleid […] is gericht op: het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng.

Het artikel is wel vergelijkbaar met dat in de Wmo. Eerst moet gekeken worden naar de eigen mogelijkheden van kind en ouder. Als die beperkt zijn, dan wordt gekeken of die mogelijkheden niet verruimd kunnen worden. Maar in het geval van een motorische beperking, waarbij meestal hulpmiddelen nodig zijn, zal de gemeente zorg moeten dragen voor de voorzieningen.

Wil je meer te weten komen over de Jeugdwet en de Wmo? Je kunt het gehele artikel vinden in de nieuwe oktober-editie van Support Magazine, waar je een gratis proefnummer van aan kunt vragen. Meteen een abonnement nemen kan natuurlijk ook.

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *