Coalitie voor Technologie en Inclusie roept op tot deelname pilots inclusieve technologie

Foto via Coalitie voor Technologie en Inclusie.

Tot 24 september kunnen partijen voorstellen indienen voor een pilot waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een beperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Er is financiering beschikbaar voor maximaal 10 pilots.

De Coalitie voor Technologie en Inclusie daagt partijen uit om gezamenlijk met een pilotvoorstel te komen. In de pilots wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting: op de werkvloer, tijdens stage, bij een leerwerktraject of in de context van re-integratie.

Financiering
UWV stelt als partner van de Coalitie voor Technologie en Inclusie financiering beschikbaar voor het implementeren van de technologie op de werkvloer en deelname aan een onderzoek. Half oktober beslist een vakjury welke maximaal 10 voorstellen worden gehonoreerd.

Gezamenlijk voorstel indienen
Ook gemeenten kunnen een voorstel indienen, waarvan ze ook penvoerder kunnen zijn. Het is de bedoeling dat het voorstel gezamenlijk wordt opgesteld met andere partijen, zoals andere werkgevers, technologie-ontwikkelaars of -leveranciers, mensen met een beperking of chronische ziekte en hun ondersteuners.

Impressie
De eerste ideeën voor pilots zijn al uitgewisseld tussen de ruim 200 deelnemers aan de 3 regionale Challenge-bijeenkomsten in juni. Zie hier voor een impressie van de verschillende technologieën die hierbij aan bod kwamen. Deze technologieën kunnen in pilotvoorstellen worden ingebracht, maar ook voorstellen met andere technologieën zijn van harte welkom.

Foto via Coalitie voor Technologie en Inclusie.

(Bron: VNG)

Geef een reactie