Nieuws

FNV pleit voor terugdraaien bezuiniging op Wajongers vanwege fouten UWV

Vakbond FNV wil dat de bezuiniging op de uitkering van jonggehandicapten wordt teruggedraaid. Bij 1 op de 3 dossiers spreken interne rapporten van het UWV over twijfels of de beoordelingen over Wajongers (jonggehandicapten) juist waren. Maar het vaststellen van arbeidsvermogen heeft verregaande consequenties gehad voor zo’n 75.000 Wajongers in Nederland. Zij moesten vanaf 2018 meer…

Stomadragers geweigerd in sauna

Stichting Stomaatje hoort vanuit hun achterban geluiden dat stomadragers in sommige sauna’s niet worden toegelaten. De sauna’s zijn bijvoorbeeld bezorgd dat het zwembad wordt bevuild. Eén van de reacties is dat de locatie in dat geval een week moet sluiten. Het is duidelijk dat er saunabeheerders zijn die niet weten wat een stoma inhoudt en…

Meldingen discriminatie mensen met handicap toegenomen

Het totaal aantal geregistreerde meldingen van discriminatie is vorig jaar licht gedaald. Het aantal meldingen van discriminatie vanwege een handicap is echter toegenomen. Dat blijkt uit het rapport ‘Discriminatiecijfers in 2018’, dat een overzicht geeft van de incidenten die zijn gemeld bij de politie, antidiscriminatie-meldpunten en het College voor de Rechten van de Mens. Het…

‘UWV-personeel maakt te veel fouten bij beoordelingen’

Het UWV-personeel maakt te veel fouten bij het beoordelen van wat voor werk mensen met een ziekte of beperking nog kunnen doen, meldt Trouw maandag op basis van interne rapporten van het UWV. Trouw baseert zich op stukken die de krant in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In…

Impuls aan banen bij overheid voor mensen met arbeidsbeperking

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hogeropgeleiden. Donderdag hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de…

Bredere stoep bij Eindhovense parkeerplekken voor mensen met rolstoel

Het Eindhovense college van burgemeester en wethouders heeft besloten voortaan grotere stroken met tegels aan te leggen tussen parkeerhavens en plantsoenen. De aanleiding voor het besluit waren klachten over te smalle uitstapstroken voor mensen met bijvoorbeeld een rolstoel. Na overleg binnen het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) worden er voortaan grotere tegelstroken aangelegd. Stoeptegel extra Enkele…

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief

De Tweede Kamer heeft gisteren eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting gaan zo’n 150.000 huishoudens er met dit tarief op vooruit. “Mooi dat dit abonnementstarief door de Tweede Kamer is aangenomen. We…

Autorijden met een beperking mogelijk met Welzorg Auto op Maat

Niet iedereen weet het altijd, maar autoritjes zijn voor vrijwel iedereen met een beperking wel degelijk mogelijk. Met de juiste autoaanpassingen, dat wel. Wil je je als een vorst laten vervoeren of zelf weer achter het stuur? Welzorg Auto op Maat helpt je op weg en maakt van je beperking een mogelijkheid. ‘We willen mensen…