Nieuws

Voortgang implementatie VN-Verdrag onderbelicht

Afgelopen week heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebruik zou er in december het jaarlijkse verantwoordingsdebat in de Kamer plaatsvinden. Vorig jaar was dat verantwoordingsdebat in december en werd ook de schaduwrapportage VN-verdrag besproken. Daarbij is door gehandicaptenorganisaties urgentie gevraagd voor het wegwerken van de…

Sander Hilberink wint Shakingtree Award 2020

Op 23 november 2020 ontving lector Sander Hilberink uit handen Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van ministerie van VWS, de Shakingtree Award 2020. Een bijzondere prijs voor de lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed bij Hogeschool Rotterdam die een jaar geleden aantrad. ‘Regels zijn bedacht door beleidsmakers met te weinig oog voor burgers’ Ervaring en wetenschap Sander Hilberink,…

Kassa: ‘Zelfredzaamheid ver te zoeken na vijf jaar decentralisatie’

Kassa volgt al vijf jaar mensen die te maken hebben met onnavolgbare bureaucratie in de zorg. Deze week verscheen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarin harde conclusies worden getrokken: kwetsbare mensen zijn de dupe van dit systeem. In 2015 werd de zorg in Nederland rigoureus veranderd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)…

Waardering voor supermarktuurtje mensen in risicogroep

Het openingsuurtje van de supermarkten voor mensen in de risicogroep wordt gewaardeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 8.351 mensen die wel eens een supermarkt bezoeken. Meer dan de helft van het totaal aantal deelnemers (56%) staat positief tegenover de speciale openingstijden voor kwetsbare mensen. Wel vinden ze de tijdstippen waarvoor gekozen…

Campagne helpt goed ouder worden met langdurige beperking

CP Nederland en SBH Nederland lanceren in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam op 12 november de campagne ‘Goed ouder worden met een langdurige beperking. Hoe doe jij dat?’. Centraal in deze campagne staat een leermodule die helpt om na te denken over ouder worden met een beperking. Aan de hand van ervaringsverhalen nodigt…

PULSE Racing wint namens Nederland op Cybathlon 2020 Global Edition

PULSE Racing, het dreamteam van de Vrije Universiteit van Amsterdam, heeft binnen de discipline functionele elektrostimulatie (FES) gewonnen op de Cybathlon 2020 Global Edition. Voor PULSE Racing was het hun debuut aan de Cybathlon. Toch wist PULSE Racing zichzelf te overtreffen en de eerste plek te bemachtigen. De concurrentie was groot, landen van over de…

Onderzoek: exoskeletten voldoen nog niet aan verwachtingen

De ontwikkeling van zogenoemde looprobots, of exoskelet, die dwarslaesiepatiënten moeten gaan helpen om weer (zelfstandig) te kunnen lopen is in volle gang. Uit onderzoek van promovenda Lysanne van Silfhout blijkt echter dat de verwachtingen en eisen van dwarslaesiepatiënten hoger zijn dan wat de exoskeletten die momenteel beschikbaar zijn, kunnen bieden. Vorige week heeft Lysanne haar…

‘Geen 53.000 maar 12.000 mensen met beperking aan het werk’

Volgens het kabinet zijn sinds 2013 53.000 mensen met een beperking aan een nieuwe baan geholpen. Brancheorganisatie Cedris stelt dat daarbij groepen worden meegerekend die een vertekenend beeld geven. De afgelopen zeven jaar is de werkgelegenheid voor mensen met een beperking minder toegenomen dan de jaarlijkse rapportages van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…