Nieuws

Aandacht voor inclusie in Nationale Omgevingsvisie

Op 11 september heeft het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Te lang was er geen aandacht voor de toegankelijkheid van de leefomgeving. Maar de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft daar verandering in gebracht. In de definitieve NOVI heeft toegankelijkheid een plaats gekregen. Het ‘waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving’ is nu opgenomen…

Werk vinden als je beperking hebt nu nog lastiger

De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard, schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in juli in een rapport. Mensen met een arbeidsbeperking, zoals een handicap of chronische ziekte, hebben meer kans hun baan te verliezen dan mensen zonder beperking. Ook vinden zij moeilijker nieuw werk. De groep mensen met een ‘arbeidsbeperking’ is enorm…

Zembla brengt problemen van ouders met zorgintensief kind onder de aandacht

Meer dan de helft van de ouders met een ‘zorgintensief’ kind krijgt een burn-out. Ruim veertig procent ervaart relatieproblemen. Zorgintensieve kinderen en hun ouders hebben vanwege een handicap, stoornis of ziekte veel ondersteuning nodig. Volgens de Jeugdwet moeten gemeentes die hulp bieden. Maar veel ouders weten niet eens op welke ondersteuning ze recht hebben. Of…

UWV versoepelt vergoeding van voorzieningen voor thuiswerken

Mensen die om hun werk goed te kunnen doen afhankelijk zijn van een voorziening, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. UWV kent voorzieningen toe voor ondersteuning op de werkplek wanneer er sprake is…

VGN slaat alarm over te lange wachttijden van coronatests voor zorgmedewerkers

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) maakt zich zorgen over het tekort aan testcapaciteit voor zorgmedewerkers. De gehandicaptenzorg staat hierdoor zwaar onder druk, laat bestuursvoorzitter Boris van der Ham vandaag via de NOS weten. Hij schreef hierover ook een brief aan minister Hugo de Jonge. “Het duurt vaak ruim vijf dagen voor het voor medewerkers duidelijk…

Computergestuurde beenorthese nu ook in Nederland

De C-brace, een computergestuurd orthese voor het been, is nu ook in Nederland beschikbaar. Daarmee is ons land een van de eerste landen waar deze C-brace verkrijgbaar is. In de VS, Engeland en Duitsland is al te zien hoe mensen die eerder met een (deels) verlamd been met deze computergestuurde brace de rolstoel en krukken…

Overstappen naar nieuwe Wajong mogelijk tot 30 november

Eerder hebben we bericht dat het overstappen van de oude naar de nieuwe Wajong moet worden aangevraagd voor 1 oktober. Ieder(in) en de Landelijke Cliëntenraad hebben bezwaar gemaakt tegen die korte overstaptijd en dat heeft effect gehad. Het UWV laat nu weten dat een aanvraag tot 30 november kan worden ingediend. Verder gaat het UWV…