Nieuws

VNG organiseert webinar over validisme

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 5 december om 14.00-15.00 uur een webinar over validisme, oftewel discriminatie van mensen met een beperking. In dit webinar, dat bedoeld is voor bestuurders, raadsleden, gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen, gaat de VNG met diverse experts in gesprek over dit onderwerp. Wat is validisme, hoe vaak komt het voor…

Alsnog kwijtschelding lokale belastingen voor Wajongers

Wajongers die sinds dit jaar onterecht lokale belastingen moeten betalen komen niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar de aanslag wordt wel op nul gezet. Dat is de boodschap die gemeenten per brief gaan sturen naar deze gedupeerden. Deze oplossing geldt in ieder geval voor 2023 en 2024. Een structurele aanpak van het probleem komt op…

VGZ vraagt aandacht voor zorgvernieuwing met ambassadeur Eva Eikhout

Om meer aandacht te vragen voor vernieuwingen in de zorg, heeft VGZ op 6 november hun nieuwe campagne geïntroduceerd. Eva Eikhout is in die campagne de Ambassadeur Zorgvernieuwing van de coöperatie. Eva draagt het onderwerp zorginnovatie een warm hart toe en is ervaringsdeskundige op het gebied van zorg. Als Ambassadeur Zorgvernieuwing gaat Eva actief aan…

Helpdesk Ervaringsdeskundigheid van start

Op 1 november 2023, de Dag van de Ervaringsdeskundige, hebben vier organisaties de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid gelanceerd. Deze krijgt een plek op de nieuwe website Ervaringskennisplein.nl. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning bij het zoeken, vinden en duiden van informatie over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Dat meldt de Vereniging van Ervaringsdeskundigen. De helpdesk en…

HandicapNL kiest voor samenwerking met Buutvrij for life voor inclusievere festivals

HandicapNL heeft als doel het contact tussen personen met en zonder beperkingen op festivals te bevorderen en om dat doel te bereiken, organiseerde de stichting een pitch met creatieve bureaus. Het team van Buutvrij for life overtuigde HandicapNL met een sterke strategie en een verrassend creatief concept, waarna de partijen een samenwerking zijn aangegaan. De…

Problemen met aanvragen en reparaties van hulpmiddelen nog steeds niet verholpen

Vier jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met gebruikers, gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers om de dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen te verbeteren. Deze afspraken worden nog steeds niet goed nageleefd. En dus lopen mensen nog altijd tegen veel problemen aan bij aanvraag, levering en reparatie van hulpmiddelen. Dit blijkt uit de eindrapportage van de…

Honda onthult bijzondere balansrolstoel

Het Japanse Honda pakte tijdens de Japan Mobility Show uit met een hulpmiddel dat lijkt op een combinatie van een stoel en een Segway. Volgens het bedrijf kan de ‘rijdende zetel’ een oplossing bieden voor mensen met mobiliteitsproblemen. Dat meldt het Belgische De Tijd. In een filmpje op LinkedIn is te zien hoe de ‘Uni-One’…

Zieke mantelzorgers worden steeds meer financiële strop voor werkgevers, uitbreiding zorgverlof nodig

Werkgevers maken zich zorgen over het steeds grotere beroep dat wordt gedaan op personeel om naast werk ook voor naasten te zorgen. Driekwart van de werkgevers vindt dat zij nu opdraaien voor taken die door de overheid bij mantelzorgers zijn gelegd. Mantelzorgende medewerkers zorgen namelijk voor ziekteverzuim, personele problemen en hogere bedrijfskosten. Dat blijkt uit…