Nieuws

SCP: Participatiewet heeft te grote focus op betaald werk

Op 14 juni aanstaande staat er een commissiedebat in de Tweede Kamer gepland over de kabinetsplannen om de Participatiewet te wijzigen. Nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderstreept de noodzaak om deze wet fundamenteel te herzien. De Participatiewet regelt sinds 2015 de bijstand en heeft als voornaamste doel zoveel mogelijk mensen aan…

Reparatie van hulpmiddelen moet sneller en beter

Het maandenlang moeten wachten op reparatie van een hulpmiddel betekent in het ergste geval dat je de deur niet meer uit kunt. Werk, school, even een boodschapje doen, alles staat onder druk. Ieder(in) was te gast in de uitzending van Hart van Nederland, waar dit probleem aan de orde werd gesteld. Problemen met hulpmiddelen Bij…

Dag van de Architectuur in teken van Toegang & Toegankelijkheid

In het weekend van 17 en 18 juni vindt in het hele land de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. Op tal van plaatsen worden rondleidingen, presentaties, bijeenkomsten en openstellingen van bijzondere gebouwen georganiseerd door onder meer lokale architectuurinitiatieven. Het overkoepelende thema is dit keer Toegang & Toegankelijkheid. Dat meldt Architectenweb. Het thema Toegang &…

Zorgen over bezuiniging via inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage

‘Overheid zet ons goed klem’ Wie vanwege een chronische ziekte of een beperking een traplift nodig heeft, moet straks mogelijk meer betalen. Het kabinet wil dat mensen met een beperking vanaf 2026 een inkomensafhankelijke bijdrage gaan leveren aan de zogeheten Wmo-voorzieningen. Mensen met een handicap reageren kritisch op de bezuiniging: “We leven al aan de…

Minister Schouten kondigt stappen aan voor verbetering Banenafspraak

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verantwoordelijk is. Vandaag kondigt zij extra stappen aan om de Banenafspraak te verbeteren. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is voor mensen met een arbeidsbeperking…

Medewerkster Efteling laat pubers excuses aanbieden na misbruiken pas voor bezoekers met handicap

Een medewerkster van de Efteling heeft drie pubers betrapt op frauderen met een pas die bedoeld is voor bezoekers met een beperking. Dat valt te lezen op sociale media. Efteling-bezoekers kunnen een zogeheten faciliteitenkaart gebruiken om gebruik te maken van speciale ingangen bij attracties. Dat meldt Looopings. Onlangs ontstond landelijke commotie toen bleek dat mensen…

Vereniging de Zonnebloem introduceert verkeersbord om problemen met toegankelijkheid aan te kaarten

Vanaf nu is er een nieuw verkeersbord te zien in het Nederlandse straatbeeld. Het gaat om een verbodsbord voor mensen met een handicap, geïntroduceerd door Nationale Vereniging de Zonnebloem. Uit recent onderzoek van de Zonnebloem blijkt dat er nog steeds veel problemen zijn op het gebied van toegankelijkheid; zeker ontoegankelijke straten en gebouwen vormen een…

Kabinet ratificeert facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap

Minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen hebben namens het kabinet besloten om het facultatieve protocol van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) en het derde facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) te ratificeren. Het kabinet start direct met het…

‘Resultaatgericht werken’ in Wmo is in strijd met wet en moet stoppen

Al jaren worden grote problemen geconstateerd in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de knelpunten, die mensen met een beperking of chronische ziekte regelmatig melden, is de ontstane praktijk van ‘resultaatgericht werken’. In dat geval geeft de gemeente inwoners geen indicatie op basis van uren, maar is de beschikking gebaseerd op…

Verbeterde Routekaart voor Toegankelijke Festivals gelanceerd

De Routekaart voor Toegankelijke Festivals die in 2020 is uitgebracht, is nu verbeterd. Dit kennisinstrument is bedoeld als leidraad om festivals inclusief en beter toegankelijk te maken. Het Themanetwerk van de Coalitie voor Inclusie heeft op verzoek van het ministerie van OCW een volgende stap gemaakt voor toegankelijke festivals. Dat meldt Entertainment Business. In 2021…

Webinar over nieuwe norm toegankelijkheid van gebouwen

Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is voor 2,5 miljoen Nederlanders lang niet altijd het geval. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe norm voor toegankelijkheid. De zogenaamde NEN9120 die zegt wat je moet doen rondom toegankelijkheid en bruikbaarheid. Benieuwd hoe het staat met deze norm? Kom naar het webinar…