Campagne boosterprik versneld voor zorginstellingen

Afbeelding van Katja Fuhlert via Pixabay

De boosterprik-campagne wordt versneld. Instellingen voor ouderen en mensen met een handicap met een eigen medische dienst komen daardoor eerder aan de beurt. Zij kunnen de vaccinaties begin volgende week voor hun bewoners gaan bestellen. Een week later, in de week van 22 november, worden de doses vaccin geleverd. Dat meldt NOS.

Dit betekent voor een deel van de verpleeghuizen een vervroeging van twee weken. De verpleeghuizen met eigen instellingsartsen konden eerder pas op 6 december beginnen met het toedienen van boostervaccinaties.

Het zorgpersoneel in ziekenhuizen staat echter vooraan in de rij. Zij krijgen volgende week al coronavaccins geleverd.

Andere groepen
Minister De Jonge zal mogelijk nog voor de coronapersconferentie van vanavond meer bekendmaken over de versnelling van de boostercampagne. De druk om de prikken eerder te zetten is groot door de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg.

Er moet nog duidelijk worden of de boosters ook eerder beschikbaar komen voor drie andere groepen: ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen, andere zorgmedewerkers en bewoners van instellingen zonder een eigen medische dienst.

Vooralsnog krijgen de kleinere instellingen de boostervaccins pas geleverd per januari. ‘Mobiele ouderen’ en overige zorgmedewerkers kunnen vooralsnog in december de prik gaan halen bij GGD-locaties.

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad adviseerde begin deze maand om 60-plussers en mensen die wonen in zorginstellingen een extra coronavaccinatie te geven. Het advies was om te beginnen met de oudste leeftijdsgroepen omdat zij de meeste kans hebben op een ernstig verloop van een covid-19-infectie.

Voor andere groepen is volgens de Gezondheidsraad geen medische noodzaak om een booster toe te dienen. Toch besloot minister De Jonge om ook zorgmedewerkers (en op termijn iedereen die dat wil) de keuze voor een extra prik te geven. “Voor de zorg geldt dat we die in deze zware tijd in de benen willen houden”, gaf de minister daarvoor als reden.

(Bron: NOS)

Geef een reactie