‘Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo’

Foto via Flickr

Foto via Flickr

Hulpbehoevenden worden niet of nauwelijks geïnformeerd door gemeenten over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dat concludeert de Nationale ombudsman in een woensdag verschenen rapport.

Het gaat om onder meer mensen met een handicap en/of chronische ziekte en ouderen die thuiszorg nodig hebben. De ombudsman concludeert in het rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’ dat deze groep de dupe is geworden van de ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen Rijksoverheid en gemeenten.

Gemeenten zijn volgens de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht om mensen van tevoren te informeren over de eigen bijdrage. Maar in de praktijk blijkt dat gemeenten dit vaak zelf niet weten.

Klachtenstroom
Aanleiding voor het onderzoek was de klachtenstroom die bij de ombudsman binnenkwam. “Burgers lieten de ombudsman weten dat, als zij van tevoren hadden geweten hoe hoog de eigen bijdrage voor hen zou worden, zij een andere keuze hadden gemaakt. Zij zijn in financiële problemen gekomen door hoge facturen, vaak over meerdere maanden tegelijk”, aldus de belangenbehartiger.

Maar de gemeenten mogen volgens de wet zelf die berekeningen niet maken en kunnen deze informatie vooraf niet geven. Het rapport bevat enkele voorbeelden. “Een vrouw, die van haar gemeente wilde weten hoe hoog de eigen bijdrage voor haar werd, kreeg hierop meermalen geen antwoord. Uiteindelijk kreeg zij onverwacht een rekening van 550 euro per maand, vijfmaal het bedrag dat ze eerder kwijt was”, aldus de ombudsman.

Overheveling
Sinds begin vorig jaar moeten mensen voor ondersteuning van onder meer huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente. Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes ging er het afgelopen jaar veel mis.

(Bron: AD)

  1 comment for “‘Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo’

Geef een reactie