Burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek) over verbeteren van toegang tot sociaal domein

Otwin van Dijk. Schermopname YouTube-video.

Gemeenten zijn inmiddels zes jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op een aantal thema’s beter kan. In het Verbetertraject Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein, kort gezegd ‘Verbetertraject Toegang’, werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Aan dit verbetertraject hebben diverse organisaties – waaronder de VNG en cliëntorganisaties Ieder(in), Per Saldo, Mind – zich verbonden.

De inwoner centraal stellen betekent ook de inwoner betrekken bij het verbeteren van de toegang. Dit is een belangrijk uitgangspunt binnen het Verbetertraject Toegang. Naast dat een wethouder zich uit kan spreken over de meerwaarde van inwonerbetrokkenheid, gaan wethouders hier ook zelf me aan de slag. Otwin van Dijk, burgemeester in Oude IJsselstreek, vertelt in een interview met Movisie (landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken) dat hij het elke wethouder aanraadt: “Ga het gesprek aan met inwoners zelf en zoek niet langs de lijnen van de wet naar oplossingen, maar langs de lijnen van het leven.” Wethouders gaan zelf in gesprek met inwoners of organiseren dit door hiervoor een collega aan te wijzen en op pad te sturen.

In Support Magazine lees je nog veel meer over inclusie en gemeentelijke kwesties. Neem een jaarabonnement vanaf € 19,99 inclusief cadeaus en je ontvangt elke editie automatisch in de brievenbus.

Bekijk het volledige interview van Movisie met Otwin van Dijk:

(Bron: Movisie)

Geef een reactie