Marleen Sanderse

Burgemeester met een missie: "Mensen met een handicap dragen bij aan gezonde democratie"

2 februari 2024 - Layla de Jager
Gemeente Hattem

Politiek en handicaps gaan moeilijk samen. Er zijn ongeveer twee miljoen mensen in Nederland met een beperking, maar er zijn er maar weinig politiek actief of verkozen in wijkraden, dorpsraden en belangengroepen. Marleen Sanderse, burgemeester van de gemeente Hattem, is wél politiek actief. “Ik beteken graag iets voor de samenleving.”

Ze is nog niet zo heel lang burgemeester van Hattem, vertelt de 46-jarige Marleen Sanderse. Ze werd geboren in Marknesse in de Noordoostpolder en zette in Naarden haar eerste stappen in de politiek. In deze vestingstad werd ze eerst adviseur van het college van burgemeester en wethouders, en later fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad. Toen Naarden opging in de gemeente Gooise Meren was ze inmiddels wethouder. Even zat ze in de Provinciale Staten van Noord-Holland, tot ze in 2020 de kans kreeg om burgemeester te worden van Hattem.

“Ik wil iedereen het gevoel geven dat problemen of zaken die spelen samen worden opgepakt. En ook dat mensen weten dat de gemeente een medestander is die je makkelijk kunt bereiken en die echt naar je luistert,” aldus de visie van Marleen Sanderse op haar functie. “Daarnaast wil ik dat mensen met een beperking meer aan politieke activiteiten mee gaan doen en dat het makkelijker wordt dat te kunnen doen. Daarvoor is er in opdracht van Hanke Bruins Slot, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een aanjaagteam ‘politiek ambtsdragers met een beperking’ opgericht.”

Half procent

Mensen met een beperking zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. Slechts een half procent van alle mensen in het openbaar bestuur heeft op dit moment een beperking. Daar wil het ministerie van BZK verandering in brengen. Marleen Sanderse is lid van het aanjaagteam: “Het is voor het functioneren van onze democratie en de democratische besluitvorming belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en zich vertegenwoordigd voelt,” stelt ze.

Burgemeester Sanderse

Marleen Sanderse verloor op haar 27ste haar linkerbeen door een kwaadaardige tumor in haar heup. Ze is op 18 september 2020 beëdigd als burgemeester van Hattem. Eerder was Marleen paralympisch roeister. Als reserve ging ze in 2008 mee naar de Paralympische Spelen in het team van de vier met stuurman.

Aanjaagteam

Maar: wat houdt dat aanjaagteam dan precies in? “Samen met drie anderen werk ik aan het versterken en bevorderen van de interesse en participatie van mensen met een beperking in politiek en bestuur. Als ambassadeurs streven we ernaar om de politiek en het bestuur inclusiever en diverser te maken, bijvoorbeeld door actieve politieke participatie van personen met een  beperking te ondersteunen en door gemeenten, waterschappen en provincies te stimuleren toegankelijk te zijn en passende ondersteuning te bieden.”

Weinig hindernissen

Zelf ziet Marleen weinig hindernissen om politiek actief te zijn. “Nee, die zijn er voor mij gelukkig nauwelijks,” zegt ze stellig. “Zo ervaar ik het althans. En als ik daar wel iets van zou merken, dan zou ik er met humor op reageren. Want mensen die iemand met een beperking tegen willen houden, die kun je toch niet serieus nemen? Ja, soms loop ik tegen onhandige situaties aan. Bijvoorbeeld als je met een groep ergens naar toe gaat en ik er lastig kan komen met de rolstoel. Maar zoiets is meestal redelijk eenvoudig op te lossen. Over het algemeen ervaar ik weinig belemmeringen.”

Oproep

Het aanjaagteam heeft recent een manifest overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor BZK. In dit manifest wordt gepleit voor meer deelname van mensen met een handicap in de politiek. “Meer dan dertig belangenorganisaties, politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen steunen dit manifest. We roepen politieke partijen daarom op om meer mensen met een beperking een actieve rol te geven. Dat kan bijvoorbeeld door hen mee te laten draaien in de partij of fractie. In 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is onze ambitie dat er meer mensen met een beperking op de kandidatenlijsten komen te staan, namelijk minimaal 5 procent.”

Daarbij zegt ze: “Ook vinden we het belangrijk dat er een duidelijk aanspreekpunt is waar mensen met knelpunten of vragen over toegankelijkheid terecht kunnen. Het is een leuke, spannende uitdaging. Het is per slot van rekening iets nieuws. Maar ik zie het als een mooie manier om de drempels die er voor iemand met een handicap wellicht liggen om politiek actief te worden, te laten verdwijnen.”

Altijd op de hoogte blijven?