Woonbond: betaalbaar toegankelijk wonen is mensenrecht

Foto via Flickr/Fairfax County

De Woonbond heeft eind januari het Plan voor de Volkshuisvesting gepresenteerd, gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood. De overheid moet actief beleid maken voor volkshuisvesting en het wonen niet langer overlaten aan de markt, dat is de centrale boodschap. Ieder(in) was betrokken bij de totstandkoming van de visie en is blij met het plan dat er nu ligt.

‘Goed wonen als mensenrecht’ is vastgelegd in VN verdragen, waaronder het VN verdrag Handicap. Het Plan voor de Volkshuisvesting benoemt maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen, zodat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Zo moeten woningcorporaties financiële ruimte krijgen voor sociale huisvesting en moeten gemeenten een woonzorgvisie maken, gebaseerd op de toekomstige behoefte.

Woonplannen bewoners
De Rijksoverheid moet toegankelijkheid van woningen borgen in het Bouwbesluit en bewonersinitiatieven moeten vanuit de gemeente de ruimte en ondersteuning krijgen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van woningen en wooncomplexen van senioren en mensen met een beperking. Die moet beter in uitvoering en de controle daarop.

Zelfstandig wonen
Ieder(in) staat achter het plan van de Woonbond. Mensen met een beperking hebben het recht om zelfstandig in de samenleving te wonen, maar het ontbreekt nog te vaak aan geschikte huisvesting met adequate ondersteuning. Ieder(in) zal er samen met de Woonbond voor pleiten dat de voorstellen uit het plan voortvarend opgepakt worden.

Het Plan voor de Volkshuisvesting is via de website van de Woonbond te downloaden.

(Bron: Iederin)

  2 comments for “Woonbond: betaalbaar toegankelijk wonen is mensenrecht

 1. Cobi Peelen
  5 februari 2020 at 17:49

  Nu nog ervoor zorVookomen dat jongeren n dakloos raken door voldoende betaalbare woningen aan te bieden , als wonen dan volgens de V N een mensenrecht is, dan is deNederlandse overheid verplicht om ervoor te zorgen dat er onderdak is voor al haar burgers

  Weg met die ‘woningmarkt’ /terug naar volkshuisvesting!

 2. Mirella
  7 februari 2020 at 22:30

  Wij missen heel erg de woningen voor een gezin waarvan iemand aangepast moet wonen en een traplift alleen niet meer voldoende is maar ook bredere deurposten nodig, toegankelijk op alle manieren dus.
  Zoals ik als moeder
  Woningen met slaapkamer en (aangepaste) badkamer beneden is niet als huur ooit aanwezig als er meer dan 1 kind is.
  En in koop niet te betalen ( prijs als villa) 1 maar in 1 straat in Purmerend wel een gemeente met 90.000 bewoners.
  En ik ben niet de enige met deze vraag.

Geef een reactie