Aantal banen Banenafspraak opnieuw niet gehaald door overheid

Foto door Marcus Aurelius via Pexels

Minister Koolmees laat weten dat het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking voor het eerst niet gehaald is. Van de 67.500 banen die er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben werkgevers er 66.097 gerealiseerd. Van de 50.000 banen die marktwerkgevers moesten realiseren, hebben zij er 53.799 gecreëerd. De overheidswerkgevers hebben vorig jaar 12.298 banen van de afgesproken 17.500 banen gerealiseerd.

De Banenafspraak houdt in dat werkgevers in zowel de sector markt als overheid hebben afgesproken elk jaar extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Eind 2025 moet de teller op 125.000 extra banen staan; 100.000 banen erbij bij marktwerkgevers en 25.000 banen erbij bij overheidswerkgevers. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat markt- en overheidswerkgevers in 2020 voor het eerst gezamenlijk het afgesproken aantal banen niet hebben gehaald.

Toch trots
Minister Koolmees: “Dat het totaal aantal banen voor 2020 net niet is gehaald, is natuurlijk teleurstellend. Tegelijkertijd wil ik toch mijn trots uitspreken richting alle werkgevers die er in zijn geslaagd hún doelstelling in 2020 te behalen. En dat in een ongekend jaar door de coronacrisis. Met name de marktsector verdient een compliment. De overheidssector kan hier iets van leren. Dat de overheidssector de afgesproken jaarlijkse toename voor het eerst wel heeft gehaald, vind ik positief. Hoewel we nu iets achterliggen met het aantal banen, blijf ik samen met alle werkgevers streven naar de 125.000 banen in 2025.”

Aanvullend sociaal pakket
De minister laat weten vanwege de coronacrisis eenmalig 36 miljoen euro gereserveerd te hebben binnen het aanvullend sociaal pakket. Hiermee kunnen mensen uit de doelgroep banenafspraak die hun baan (dreigen te) verliezen naar nieuw werk worden begeleid.

Ook in 2019 lukte het de overheid niet om het aantal afgesproken banen te realiseren. Toen had de overheid voor 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten zorgen, maar het waren er nog geen 10.000.

(Bron: Rijksoverheid)

Geef een reactie