1.411 minder banen binnen banenafspraak gecreëerd

Foto via Pixabay

Er zijn 1.411 minder banen gerealiseerd voor de banenafspraak als men het eerste kwartaal van 2019 vergelijkt met het voorgaande. Dat blijkt uit tussentijdse rapportage van het UWV over de doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te krijgen.

“In vergelijking met het voorgaande kwartaal is er een netto banenverlies van 1.411 banen”, schrijft het UWV. Het instituut noemt die ontwikkeling ‘opvallend’, maar benadrukt dat dit niet de officiële, jaarlijkse meting is. Het verlies wordt volgens het UWV enerzijds veroorzaakt door uitstroom vanuit de banenafspraak richting beschut werk en anderzijds door urenverlies in de groep personen die werkzaam blijft.

Eind dit jaar
Sinds de nulmeting in 2012 zijn er 51.978 banen gecreëerd – het doel voor eind dit jaar staat op 55.000 banen. Omdat mensen met een arbeidsbeperking vaak moeilijk een baan krijgen, heeft het kabinet met sociale partners afspraken gemaakt over een minimumaantal gecreëerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Halen werkgevers het quotum niet, dan moeten ze mogelijk een boete betalen. Begin 2026 moeten er 125.000 banen zijn bijgekomen.

Herbeoordeling
Volgens het UWV behoorden eind maart 221.002 mensen tot de doelgroep van de banenafspraak, een afname van 26.737 personen ten opzichte van eind 2012. Die afname wordt waarschijnlijk verklaard door een herbeoordeling waarbij mensen in de oude Wajong en Wajong 2010, die langere tijd geen arbeidsvermogen hebben, uit de doelgroep zijn gehaald.

Banen verdeeld naar uitzendcontracten/detachering en reguliere banen. Foto via UWV.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Geef een reactie